Våra möten

Våra möten

Allmänt om våra möten

Alla möten äger rum i klubblokalen i Folktandvårdens hus vid Nya torg. Karta

Samling kl. 18:30 – för eventuellt inlämning av bilder, småprat, mm. Mötet börjar kl. 19:00.

Varje möte inleds med aktuell klubbinfo och ungefär i mitten av mötet är det fikapaus.

Bildkvällar

De flesta av våra möten är bildkvällar. Då tittar vi på medtagna bilder och diskuterar dem. Om kvällen har ett tema inleds mötet med detta, och sedan blir det tid för övriga bilder. Om inget annat anges så är alla typer av bilder är välkomna – såväl dina egna som andras, och digitala, påsikt och dia. Ta med hur många bilder du vill, moderatorn avgör hur många som hinner visas – oftast kan man räkna med att få 10 minuter till sina bilder. Tänker du ta med något som kräver längre tid att avhandla, anmäl gärna det veckorna innan så det kan planeras in i programmet.

Övriga möten

Dessa möten har ofta en praktisk karaktär och aktiviteten upptar hela mötestiden. Som medlem får du gärna komma med förslag på aktiviteter och även hålla i dem om du så vill. Det kan vara t ex en fototeknisk diskussion eller demonstration, en redogörelse av något projekt, utmaningar till övriga medlemmar med mera.

Medtagning av bilder


  • Digitala bilder tar du med dig antingen på USB-minne eller laddar upp i förväg här.

  • Digitala bilder bör vara JPEG med minst 2160 pixlar på höjden, men håll dem gärna under 3 MB för smidig hantering. Ner mot 1080 pixlar på höjden funkar också, men kan se oskarpare ut om man sitter nära TV:n.

  • Påsiktsbilder bör vara monterade på något sätt (t ex i passepartout), så att de kan stå på en tavellist.

  • Vid bilddiskussioner bör fotografen först presentera sin bild och bestämma nivån och karaktären på bildkritiken.

  • Ta med hur många bilder du vill, men moderatorn avgör hur många som hinner visas. Tänker du ta med något som tar längre tid än 15 min att avhandla, anmäl gärna det veckorna innan så det kan planeras in i programmet.